Presidente: D.Manuel Dominguez Rial

Secretario: D. Xosè Leiros Gude

Tesoreiro: D. Xosè Cougil Bugallo

Vocales: Dª Beatriz Noya Barreiro / D. Xesùs Mosquera Meixide

Descargar Estatutos